Nyheter

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Permittering – Tidrapportering och konteringsmodeller!

Postad: 2020/04/06

Det finns flera saker man bör tänka på för att fånga upp permittering på ett bra sätt i sitt affärssystem. Dels för att det ska bli rätt hela vägen till lön och tillbaka, samt för uppföljning och rapportering. Detta styr du via tidkoder och konteringsmodeller.

Checklista vid permittering:

– Se över dina inställningar och tänk på hela flödet.

– Lägg upp separata tidkoder, harmonisera mot lönearterna i ert lönesystem

– Fundera över konteringsmodellerna, troligen vill ni att denna tid ska särredovisas. Glöm inte att fundera på hur filerna tillbaka från lön skall redovisas!

– Påverkar detta andra moduler som ert affärssystem har kopplingar mot?

– Bör man knyta tiden till separata uppdrag, för uppföljning?

– Vilka rapporter kommer man behöva få fram? Viktigt att tänka på om man vill ha med något objekt på konteringsraderna.

– Sist men inte minst, tänk framåt. När det gäller kontering, hur vill du kunna se detta på ett tydligt sätt när ni nästa år ska jämföra föregående års siffror?

 


 

Räkna rätt i Coronatider

Postad: 2020/04/03

Om ni inte redan gjort det så är det nu hög tid att börja räkna på olika scenarier inför framtiden. Det behövs för att vara bättre förberedd på hur ni ska parera olika händelser som kan inträffa. Då gäller det att veta hur ni ska räkna och vad som påverkas.

Inom konsultbolag måste man fundera på vad som händer om:

– Debiteringsgraden sjunker

– Timpriserna sjunker

– Avtal blir uppsagda

– Kunderna börjar betala senare

– Kombinationer av ovan

Dessa olika händelser slår väldigt olika på resultat och likviditet. Vad som också kan försvåra beräkningarna är om man inom företaget har många olika lönemodeller med mer eller mindre rörliga lönemoment samt bonusar av olika slag.

A och O är att det finns bra rapporter som tar fram tillförlitliga siffror och som kan användas som underlag. Börja med att se över era rapporter så har ni en bra hjälp på vägen då ni ska besluta om eventuella åtgärder framöver.

 


 

REKON 2020

Postad: 2020/03/06

Även i år medverkade vi som utställare på REKON, en arbetsmarknadsmässa med fokus på revisions- och konsultbranschen som anordnas av Handelshögskolan i Göteborg. Det var roligt att det var så många som hade intresse utav oss igår och nyfikna på hur vi på Sundbom & Partners kan bidra med extrajobb under studietiden eller hur karriärvägar kan se ut efter examen. Bra dag igår helt enkelt och tack REKON och alla fantastiska studenter för en trevlig mässa!

 


 

Sundbom & Partners och Transformant kraftsamlar

Postad: 2020/02/26

Konsultbolagen Sundbom & Partners AB och Transformant Group AB ingår ett strategiskt såväl som operativt partnerskap inom segmentet Unit4 Business World.

Syftet är att skapa den största oberoende leverantören av kvalificerade tjänster inom ekonomi och affärssystem på den svenska marknaden. I fokus för satsningen står ytterligare ett antal utvalda tjänster och områden:

• Unit4 Business World (Agresso)
• Unit4 Property Management (FastNet)
• Maconomy
• Visma PX
• Ekonomitjänster

– Det här partnerskapet ökar vår förmåga till helhetsåtaganden mot viktiga kundgrupper. Vi kan säkerställa leveranser av hög kvalitet. Men också skapa nya kundrelationer och samtidigt stärka vår trovärdighet hos större kunder, främst inom Unit4 Business World (Agresso), säger Per Sundbom, vd och grundare Sundbom & Partners.

I och med partnerskapet kan de nu tillsammans erbjuda aktörer på den svenska marknaden ett komplett utbud av ekonomi- och affärssystemsrelaterade tjänster. Bolagen ska samverka och driva gemensamma projekt.
Totalt kommer de att omsätta mer än 100 miljoner SEK och innefatta cirka 80 specialiserade konsulter. Partnerskapet träder i kraft omgående.

– Med det här samarbetet kan vi ta ett helhetsgrepp kring alla frågor som rör affärssystem. De båda bolagens respektive organisationer kompletterar varandra väl och vi delar synen på att sätta kunden och kundvärdet i centrum. Transformant har redan tidigare byggt upp en stor kundbas inom Unit4 Business World (Agresso). Tillsammans med Sundbom & Partners blir vi nu en av nordens ledande leverantörer av helhetsåtaganden kring Unit4 Business World, säger Magnus Sonander, partner och grundare Transformant Group AB.

 

För mer information, kontakta:
Magnus Sonander, Partner, 0767631351, magnus.sonander@transformant.se
Per Sundbom, vd, 0705908130, per.sundbom@sundbompartners.se

 

Om Sundbom & Partners
Sundbom & Partners levererar kvalificerade konsulttjänster inom ekonomi och
affärssystem till främst tid- och projektintensiva verksamheter i Norden. Företaget
sysselsätter runt 50 personer och har kontor i Stockholm och Göteborg. Expansionen
har de senaste åren vart mellan 20 – 50 % per år och under 2019 omsatte företaget
cirka 60 miljoner SEK.

Om Transformant Group
Transformant är specialister inom affärssystem, automatisering, robotisering,
systemintegrationer och systemövervakning. Bolaget har sitt säte i Stockholm och
hade en omsättning på cirka 45 miljoner SEK under 2019.

 


 

Välkommen Johanna Emtell!

Postad: 2020/02/04

Idag är vi riktigt glada att välkomna Johanna Emtell till oss. Johanna har lång erfarenhet av att arbeta med affärssystem och som lösningsarkitekt, både som konsult och anställd hos flera teknikkonsultbolag. Hon har mångårig erfarenhet av att arbeta med och utveckla affärsprocesser och har även arbetat med kravställande och implementation av affärssystem, med tyngdpunkt på systemet Maconomy. Johanna kommer närmast från Sweco där hon arbetat som lösningsarkitekt för affärssystemet Maconomy.

 


 

2019 – Rekordår för Sundbom & Partners

Postad: 2020/01/29

  • Omsättningen för helåret 2019 blev 57,0 Mkr att jämföra med 43 Mkr 2018. Detta motsvarar en tillväxt på ca 33%. Tillväxten har varit helt och hållet organisk.
  • Resultatet för 2019 blev 4,9 (2,7) Mkr före skatt, vilket motsvarar en rörelsemarginal om ca 8,7 % jämfört med 6,2% 2018.
  • Debiteringsgraden har under 2019 legat ca 3 procentenheter högre än under 2018.
  • Likviditeten och soliditeten i bolaget har stärkts betydligt under året.

 

Kommentarer om 2019:

Sundbom & Partners har under 2019 förstärkt sin position ytterligare på marknaden för affärssystemrelaterade tjänster till tid- och projektintensiva verksamheter.

Efterfrågan på våra tjänster har varit mycket hög under hela året och längre förvaltningsavtal har tecknats med flera större kunder.

Försäljningsarbetet/orderingången har under året klart överstigit förväntningarna vilket innebär att vi går in i 2020 med stor tillförsikt.

Verksamheten i Göteborgsregionen har utvecklats mycket positivt under året och redovisar nu bra resultat.

Det nya affärsområdet – Interimstjänster, har redan under första året genererat ett positivt och bra resultat.

Under 2019 blev vi återigen utsedda till en av ”Sveriges bästa Arbetsplatser” enligt Great Place to Work.

 

Utsikter 2020:

Beläggningssituationen för första halvåret 2020 är mycket god inom samtliga segment.

För att möta en större efterfrågan på interimstjänster kommer ett ytterligare fokus läggas på detta affärsområde under 2020.

Under 2020 kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med organisk tillväxt både i Stockholm och Göteborg med ett ökat fokus på interimstjänster.

 

Stockholm 2020-01-29

 

Per Sundbom

VD och Grundare

 


 

Ny Maconomykonsult i Göteborg!

Postad: 2020/01/28

Nu välkomnar vi årets första nyanställda konsult. Parsia Jamshidi blir ett välkommet tillskott till vårt glada konsultgäng i Göteborg. Han kommer närmast från MAQS där han arbetat med kundreskontra och support i Maconomy. Hos oss på Sundbom & Partners kommer han ha rollen som ekonomikonsult och då främst inom Maconomy.

Parsia har även ett brinnande intresse för fotboll så när han är ledig åker han helst till Italien och ser matcher.

Vi tycker det är superkul att ha Parsia ombord så vi hälsar honom varmt välkommen!

 


 

God jul & Gott nytt år!

Postad: 2019/12/20

Nu börjar året närma sig sitt slut och vi vill därför tacka alla våra kunder, samarbetspartners och kollegor för ett fantastiskt 2019. Vi vill även passa på att önska er en riktigt God jul och ett Gott nytt år!

Nu ser vi fram emot ett spännande 2020!

 


 

Välkommen Helena!

Postad: 2019/12/19

Den här veckan har vi den stora äran att välkomna årets sista stjärntillskott till oss, Helena Danielsson. Helena är vass inom projektekonomi och hon har lång erfarenhet av redovisning med tyngdpunkt på systemet Unit4 Business World (Agresso). Hon arbetar gärna med förbättring av processer, rapporter och uppföljning. Helena kommer närmast från Saab där hon arbetat som projektekonom.

 


 

Förstärkning till konsultgänget!

Postad: 2019/12/10

Idag har vi äran att välkomna Ann-Sofi Kronvall till vårt härliga gäng. Ann-Sofi kommer närmast från Poolia och hon har lång och gedigen erfarenhet som redovisningsekonom. Hon är van användare av både Unit4Business World (Agresso) och Maconomy. Hon har hanterat alla vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning så som kund- och leverantörsreskontra, moms, avstämningar, reserveringar mm.

Ann-Sofi vill alltid verka för att effektivisera och förbättra processer i de uppgifter hon arbetar med och vi är mycket glada att ha henne ombord.