OM OSS

Sundbom & Partners – Gasellföretag och en av Sveriges Bästa Arbetsplatser fem år i rad!

 

Sundbom & Partners startade sin verksamhet 2008 under namnet MedEffekt, med affärsidén att ”tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster inom ekonomi och affärssystem till tid- och projektintensiva verksamheter”. Företaget grundades av Per Sundbom och den ursprungliga idén var att fungera som ett ”kitt” mellan affärssystemsleverantörerna i branschen och deras slutkunder. Under åren har idén förfinats och utvidgats till dagens tjänsteutbud.

Vår styrka är vår kombination av verksamhets-, ekonomi- och systemkunnande, ihop med att vi har medarbetare som genuint trivs hos sin arbetsgivare. Vi har placerat oss på Great Place To Work’s lista över Sveriges Bästa Arbetsplatser hela fem år i rad, en utmärkelse som till största del baseras på en omfattande medarbetarundersökning. 2021 lyckades vi även med att placera oss på listan över Europas Bästa Arbetsplatser. Vi blev dessutom utsedda till Gasellföretag 2020 av Dagens industri.

Vi sysselsätter ca 45 personer och har kontor mitt i Stockholm City samt i Göteborg. Från dag ett har vi varit lönsamma och vi har expanderat varje år. Under 2022 omsatte vi 71 Mkr.

Vår vision är att bli den ledande leverantören av dessa tjänster till vår målgrupp och att fortsätta vara en attraktiv arbetsplats för våra medarbetare.

 

                        

 


 

Vi har en värdegrund som vi kallar för EDGE och som vi sedan start tillämpat i vårt dagliga arbete.
EDGE står för Engagemang, Delaktighet, Glädje och Effekt.
Läs om vad dessa ord betyder för oss nedan.

Värdegrund

Engagemang
• Vi är engagerade och intresserade i vår yrkesroll och våra kollegor.
• Vi tar initiativ och är proaktiva och flexibla.
• Högt mått av lojalitet och lyhördhet gentemot våra kunder och kollegor.
• Vi antar gärna utmaningar.

Delaktighet
• Vårt arbetssätt präglas av ärlighet, öppenhet och långsiktiga relationer.
• Vi hjälper alltid varandra och lyfter fram våra olika kompetenser och egenskaper samt
visar varandra respekt.
• Tillsammans når vi uppsatta mål genom att skapa dynamik och synergieffekter.

Glädje
• Humor och glädje är starka drivkrafter i vår vardag som ger energi och kamratskap.
• Vi tycker om att ha roligt, vilket bidrar till ett positivt arbetsklimat.
• Skrattet kan användas som ett verktyg i våra dagliga utmaningar.

Effekt
• Som medarbetare på Sundbom & Partners skapar vi varaktig effekt för våra kunder,
kollegor och oss själva.
• Vi agerar professionellt och affärsmässigt i våra uppdrag.
• Vi tar eget ansvar och utvecklar vår kompetens och ser affärsmöjligheter för oss
själva och våra kunder.
• I våra uppdrag levererar vi resultat med kvalitet.