Om oss

Sundbom & Partners – Gasellföretag 2020 och en av Sveriges Bästa Arbetsplatser 4 år i rad!

 

Sundbom & Partners startade sin verksamhet 2008 under namnet MedEffekt, med affärsidén att ”tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster inom ekonomi och affärssystem till tid- och projektintensiva verksamheter”. Företaget grundades av Per Sundbom och den ursprungliga idén var att fungera som ett ”kitt” mellan affärssystemsleverantörerna i branschen och deras slutkunder. Under åren har idén förfinats och utvidgats till dagens tjänsteutbud.

Vår styrka är vår kombination av verksamhets-, ekonomi- och systemkunnande, ihop med att vi har medarbetare som genuint trivs hos sin arbetsgivare. Vi kom 2:a på Great Place To Work’s lista över Sveriges Bästa Arbetsplatser 2021, en utmärkelse som till största del baseras på en omfattande medarbetarundersökning. I år lyckades vi även med att placera oss på listan över Europas Bästa Arbetsplatser. Vi blev dessutom utsedda till Gasellföretag 2020 av Dagens industri.

Vi sysselsätter ca 55 personer och har kontor i ljusa och fräscha lokaler mitt i Stockholm City samt i Göteborg. Från dag ett har vi varit lönsamma och vi har expanderat med mellan 20 och 50% per år. Under 2020 omsatte vår konsultrörelse ca 70 Mkr.

Vår vision är att vara den ledande leverantören av dessa tjänster till vår målgrupp och att fortsätta vara en av Sveriges bästa arbetsplatser.

 

                       

 

Ledning

Från vänster: Per Sundbom (VD), Yvonne Gugg (Vice VD och Konsultchef), Katarina Granstrand (HR-chef och Konsultchef), Åsa Köhler (Ekonomichef), Orvar Lindbäck (Affärsutvecklingschef), Henrik Ledenvall (Sälj- och marknadsansvarig Region Väst), Sara Thune (Konsultchef och AO-chef Interim, f.n. föräldraledig) och Per Henriksson (Affärsområdeschef Produkter).


 

Vi har en värdegrund som vi kallar för EDGE och som vi sedan start tillämpat i vårt dagliga arbete. EDGE står för Engagemang, Delaktighet, Glädje och Effekt. Läs om vad dessa ord betyder för oss nedan.

Värdegrund

Engagemang
• Vi är engagerade och intresserade i vår yrkesroll och våra kollegor.
• Vi tar initiativ och är proaktiva och flexibla.
• Högt mått av lojalitet och lyhördhet gentemot våra kunder och kollegor.
• Vi antar gärna utmaningar.

Delaktighet
• Vårt arbetssätt präglas av ärlighet, öppenhet och långsiktiga relationer.
• Vi hjälper alltid varandra och lyfter fram våra olika kompetenser och egenskaper samt
visar varandra respekt.
• Tillsammans når vi uppsatta mål genom att skapa dynamik och synergieffekter.

Glädje
• Humor och glädje är starka drivkrafter i vår vardag som ger energi och kamratskap.
• Vi tycker om att ha roligt, vilket bidrar till ett positivt arbetsklimat.
• Skrattet kan användas som ett verktyg i våra dagliga utmaningar.

Effekt
• Som medarbetare på Sundbom & Partners skapar vi varaktig effekt för våra kunder,
kollegor och oss själva.
• Vi agerar professionellt och affärsmässigt i våra uppdrag.
• Vi tar eget ansvar och utvecklar vår kompetens och ser affärsmöjligheter för oss
själva och våra kunder.
• I våra uppdrag levererar vi resultat med kvalitet.