Om oss

 

Sundbom & Partners startade sin verksamhet 2008 under namnet MedEffekt, med affärsidén att ”tillhandahålla kvalificerade konsulttjänster och IT-lösningar till uppdrags- och projektverksamheter”. Vår styrka är vår kombination av verksamhets-, ekonomi- och systemkunnande.

Företaget grundades av Per Sundbom och den ursprungliga idén var att fungera som ett ”kitt” mellan affärssystemsleverantörerna i branschen och deras slutkunder. Under åren har idén förfinats och utvidgats till dagens utbud av tjänster och produkter. Vår vision är att vara den ledande leverantören av dessa tjänster och produkter till vår målgrupp.

Vi är 37 medarbetare och har kontor i ljusa och fräscha lokaler mitt i Stockholm City samt i Göteborg. Vi har varit lönsamma från dag ett och har expanderat med mellan 20 och 50% per år. Under 2018 omsatte vi 43 Mkr. Vår kreditvärdighet är den högsta man kan ha som bolag på yngre än tio år.

 

 

Styrelse

Från vänster: Lars Wollung (ordförande), Karin Steen (ledamot), Orvar Lindbäck (ledamot) och Helen Tärnvik (ledamot)

 

 

Ledning

Från vänster: Per Sundbom (VD), Yvonne Gugg (Vice VD och Konsultchef), Katarina Granstrand (HR-chef och Konsultchef), Åsa Köhler (Ekonomichef), Orvar Lindbäck (Affärsutvecklingschef), Henrik Ledenvall (Regionchef Väst och Konsultchef), Sara Isacson (Affärsområdeschef Interim) och Per Henriksson (Affärsområdeschef Produkter).

 

Värdegrund

Engagemang
• Vi är engagerade och intresserade i vår yrkesroll och våra kollegor.
• Vi tar initiativ och är proaktiva och flexibla.
• Högt mått av lojalitet och lyhördhet gentemot våra kunder och kollegor.
• Vi antar gärna utmaningar.

Delaktighet
• Vårt arbetssätt präglas av ärlighet, öppenhet och långsiktiga relationer.
• Vi hjälper alltid varandra och lyfter fram våra olika kompetenser och egenskaper samt
visar varandra respekt.
• Tillsammans når vi uppsatta mål genom att skapa dynamik och synergieffekter.

Glädje
• Humor och glädje är starka drivkrafter i vår vardag som ger energi och kamratskap.
• Vi tycker om att ha roligt, vilket bidrar till ett positivt arbetsklimat.
• Skrattet kan användas som ett verktyg i våra dagliga utmaningar.

Effekt
• Som medarbetare på Sundbom & Partners skapar vi varaktig effekt för våra kunder,
kollegor och oss själva.
• Vi agerar professionellt och affärsmässigt i våra uppdrag.
• Vi tar eget ansvar och utvecklar vår kompetens och ser affärsmöjligheter för oss
själva och våra kunder.
• I våra uppdrag levererar vi resultat med kvalitet.

Ett urval av våra kunder

Kundreferenser