Nyheter

Senaste inläggen

Arkiv

Kategorier

Risken med att tolka nyckeltal fel (Styrningstips – Nr 6)

Postad: 2018/02/12

Om ett nyckeltal ska vara relevant måste det värderas mot andra nyckeltal. Det är inte ett enskilt nyckeltal som ska nås, det är en sammanvägning av ett flertal nyckeltal som tillsammans pekar på företagets utveckling. Även om den gamla balance scorecard-metoden löpande behöver förnyas så är den fortsatt relevant.

Vill du veta mer om hur du moderniserar och balanserar dina nyckeltal, kontakta orvar.lindback@sundbomparnters.se.

Månadens Maconomytips – Nr 9

Postad: 2017/06/21

”Redovisningsomkontering är väldigt smidigt om man råkat boka på fel konto eller kostnadsställe. Bokning görs på ursprungligt verifikationsnummer vilket gör det lättare att följa historiken. Vid redovisningsomkontering kan man få med sig data från ursprungliga bokning, t ex kundnummer, projektnummer etc, med rätt systemuppsättning ”

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se


Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 9

Postad: 2017/06/21

Aktivera Auto.behåll i Arkiv/Fönsteralternativ för registreringsbilder ”VP10” (HB-verifikation, leverantörsfaktura osv), så slipper du trycka F11 för varje rad.

För mer information – kontakta Ingela Linder; ingela.linder@sundbompartners.se


Månadens Visma Px tips – Nr 8

Postad: 2017/06/21

För att bibehålla hög systemkompetens bland era uppdragsledare och chefer, inför kontinuerliga interna utbildningar.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se

Ny kund – Nytt uppdrag

Postad: 2018/11/06

Evry Sweden AB har gett Sundbom & Partners i uppdrag att agera System Manager för Maconomy i vilket ingår systemförvaltning av Maconomy samt projektledning för mindre angränsande projekt. Uppdraget är initialt på ett år med möjlighet till förlängning. För mer information – kontakta Per Sundbom på 070-590 81 30.


Behöver ni hjälp med Unit4BusinessWorld (Agresso) i höst?

Postad: 2018/06/21

Vi har fortfarande några konsulter med viss tillgänglighet för uppdrag från augusti och framåt.

• Två UBW-konsulter, båda med lång och gedigen erfarenhet av EFH samt Tid- och projektmodulen

• UBW-konsult som tidigare bl.a. varit processansvarig för Planner hos Unit4

Samtliga axlar rollen som projektledare, vid till exempel uppgraderingar, implementering eller integrationer. Vi har även några ekonomikonsulter som arbetar med löpande redovisning och bokslut.

Tveka inte att höra av dig om ni skulle vara intresserade att veta mer, eller om ni har behov av hjälp.

För mer information eller bokning av någon av konsulterna är du välkommen att kontakta:

Yvonne Gugg på 070-315 17 03 eller yvonne.gugg@sundbompartners.se eller
Katarina Granstrand på 073-343 41 69 eller katarina.granstrand@sundbompartners.se


Betalar ni ut bonus trots att företaget inte nått sina mål? (Styrningstips – Nr 8)

Postad: 2018/02/12

Att sätta upp en modell för lönebonusar är svårt. Det krävs tydliga mätbara mål och nyckeltal som inte går att manipulera. Det finns otaliga exempel där bonusar utbetalats på felaktiga grunder.

Vill du veta mer om hur man bygger upp ett balanserat bonussystem, kontakta orvar.lindback@sundbompartners.se


Månadens Maconomytips – Nr 8

Postad: 2017/06/21

Vid bokföring av manuell verifikation kan du välja att journalen automatiskt ska vändas vid ett framtida datum. Bra vid t ex semesterlöneskuld eller övriga månadsbokslutsreserveringar.

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se

Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 8

Postad: 2017/06/21

Behöver du periodens utfall och ackumulerat utfall i samma browserrapport? Koppla Datalager till saldotabellen så blir det möjligt.

För mer information – kontakta Ingela Linder – ingela.linder@sundbompartners.se

Månadens Visma Px tips – Nr 7

Postad: 2017/06/21

Har ni fördelningar av fasta kostnader utanför uppdragsredovisningen kan man använda funktionen Automatkonteringar, saldobaserad i Visma Control.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se