Nyheter

Arkiv

Kategorier

Veckans Maconomytips – Nr 10

Postad: 2018/04/26

Ett bra sätt att få ut olika listor på är att göra en sökning i javaklienten eller filtrering i workspaceklienten och sedan exportera till Excel.
Du kan använda < (mindre än) och >(större än) i sökningar. Du kan även skriva .. för att ta mellan. Ex. avdelning 100..150.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se.


Hur ska man tolka nyckeltalet Soliditet i ett konsultbolag? (Styrningstips – Nr 9)

Postad: 2018/02/12

Som bekant är soliditet ett mått för egenfinansiering av verksamheten och indikerar den finansiella styrkan i bolaget. I vissa branscher är soliditeten ett viktigt mått, speciellt på större företag med en spridd ägarkrets – men i mindre konsultbolag är detta relativt ointressant. Här finns andra sätt att bedöma bolagets stabilitet än att titta på egenfinansiering. Dels krävs relativt lågt kapital i ett konsultbolag och så måste man ta reda på ägarnas finansiella styrka.

Vill du veta mer om hur man bedömer ett bolags stabilitet, kontakta orvar.lindback@sundbompartners.se


Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 10

Postad: 2017/06/21

Är det många användare som glömmer sitt lösenord? Numera kan man få en länk i inloggningsrutan så att användare får ett mail från systemet och själv kan byta lösenordet.

För mer information – kontakta – ingela.linder@sundbompartners.se


Månadens Visma Px tips – Nr 9

Postad: 2017/06/21

Vid kopiering av rapporter till excel, ex. från ReportX, kan man stöta på problem med hårda mellanslag som tusentalsavgränsare. Det går att i excel byta ut till ett mjukt mellanslag, det går även att ändra inställningen på datorn så att det alltid blir mjuka mellanslag.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se


Vi har fått förstärkning i både Stockholm och Göteborg!

Postad: 2018/11/23

Vi har stor efterfrågan på konsulter och är därför mycket glada att vi fått ytterligare två nya medarbetare;

Liz Sakota

I slutet av augusti fick vi ytterligare en vass Maconomykonsult till vårt Stockholmskontor. Med en bakgrund som så väl controller, redovisningsekonom och superuser är Liz som klippt och skuren för Sundbom & Partners-gänget. Hon har implementerat och varit både mottagare och användare av Maconomy, vilket gör att hon har stor förståelse för verksamhetens och ekonomiavdelningens krav och behov vad gäller affärssystemet. Det har kommit väl till pass i projekt där Liz skapat rapporter utifrån Maconomydata i Power BI. Det har varit finansiella rapporter för controlling, men också rapporter för övriga i organisationen. Liz är en fena på Excel och importerar data med hjälp av Power Query.

Martin Hedemyr

Martin är vårt senaste stjärnskott i Göteborg, han kommer jobba som Maconomy- och ekonomikonsult. Han har lång erfarenhet av finansiell rapportering och redovisning inom både små företag och stora koncerner med internationell anknytning. Han har jobbat med implementationer av Maconomy och utveckling/anpassning av systemet. Martin kommer närmast från Dentsply där han haft rollen som Business Controller.


Ekonomi & Företagsmässan 2018

Postad: 2018/09/28

Den här veckan har vi testat på att stå på mässa. I två dagar fanns vi på plats på Ekonomi & Företags-mässan i Kista, det var både roligt och givande så det kan förhoppningsvis blir fler mässor framöver!


Risken med att tolka nyckeltal fel (Styrningstips – Nr 6)

Postad: 2018/02/12

Om ett nyckeltal ska vara relevant måste det värderas mot andra nyckeltal. Det är inte ett enskilt nyckeltal som ska nås, det är en sammanvägning av ett flertal nyckeltal som tillsammans pekar på företagets utveckling. Även om den gamla balance scorecard-metoden löpande behöver förnyas så är den fortsatt relevant.

Vill du veta mer om hur du moderniserar och balanserar dina nyckeltal, kontakta orvar.lindback@sundbomparnters.se.

Månadens Maconomytips – Nr 9

Postad: 2017/06/21

”Redovisningsomkontering är väldigt smidigt om man råkat boka på fel konto eller kostnadsställe. Bokning görs på ursprungligt verifikationsnummer vilket gör det lättare att följa historiken. Vid redovisningsomkontering kan man få med sig data från ursprungliga bokning, t ex kundnummer, projektnummer etc, med rätt systemuppsättning ”

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se


Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 9

Postad: 2017/06/21

Aktivera Auto.behåll i Arkiv/Fönsteralternativ för registreringsbilder ”VP10” (HB-verifikation, leverantörsfaktura osv), så slipper du trycka F11 för varje rad.

För mer information – kontakta Ingela Linder; ingela.linder@sundbompartners.se


Månadens Visma Px tips – Nr 8

Postad: 2017/06/21

För att bibehålla hög systemkompetens bland era uppdragsledare och chefer, inför kontinuerliga interna utbildningar.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se