2019 – Rekordår för Sundbom & Partners

Postad: 2020/01/29

  • Omsättningen för helåret 2019 blev 57,0 Mkr att jämföra med 43 Mkr 2018. Detta motsvarar en tillväxt på ca 33%. Tillväxten har varit helt och hållet organisk.
  • Resultatet för 2019 blev 4,9 (2,7) Mkr före skatt, vilket motsvarar en rörelsemarginal om ca 8,7 % jämfört med 6,2% 2018.
  • Debiteringsgraden har under 2019 legat ca 3 procentenheter högre än under 2018.
  • Likviditeten och soliditeten i bolaget har stärkts betydligt under året.

 

Kommentarer om 2019:

Sundbom & Partners har under 2019 förstärkt sin position ytterligare på marknaden för affärssystemrelaterade tjänster till tid- och projektintensiva verksamheter.

Efterfrågan på våra tjänster har varit mycket hög under hela året och längre förvaltningsavtal har tecknats med flera större kunder.

Försäljningsarbetet/orderingången har under året klart överstigit förväntningarna vilket innebär att vi går in i 2020 med stor tillförsikt.

Verksamheten i Göteborgsregionen har utvecklats mycket positivt under året och redovisar nu bra resultat.

Det nya affärsområdet – Interimstjänster, har redan under första året genererat ett positivt och bra resultat.

Under 2019 blev vi återigen utsedda till en av ”Sveriges bästa Arbetsplatser” enligt Great Place to Work.

 

Utsikter 2020:

Beläggningssituationen för första halvåret 2020 är mycket god inom samtliga segment.

För att möta en större efterfrågan på interimstjänster kommer ett ytterligare fokus läggas på detta affärsområde under 2020.

Under 2020 kommer vi att fortsätta på den inslagna vägen med organisk tillväxt både i Stockholm och Göteborg med ett ökat fokus på interimstjänster.

 

Stockholm 2020-01-29

 

Per Sundbom

VD och Grundare

 


 

Arkiv

Kategorier