Räkna rätt i Coronatider

Postad: 2020/04/03

Om ni inte redan gjort det så är det nu hög tid att börja räkna på olika scenarier inför framtiden. Det behövs för att vara bättre förberedd på hur ni ska parera olika händelser som kan inträffa. Då gäller det att veta hur ni ska räkna och vad som påverkas.

Inom konsultbolag måste man fundera på vad som händer om:

– Debiteringsgraden sjunker

– Timpriserna sjunker

– Avtal blir uppsagda

– Kunderna börjar betala senare

– Kombinationer av ovan

Dessa olika händelser slår väldigt olika på resultat och likviditet. Vad som också kan försvåra beräkningarna är om man inom företaget har många olika lönemodeller med mer eller mindre rörliga lönemoment samt bonusar av olika slag.

A och O är att det finns bra rapporter som tar fram tillförlitliga siffror och som kan användas som underlag. Börja med att se över era rapporter så har ni en bra hjälp på vägen då ni ska besluta om eventuella åtgärder framöver.

 


 

Arkiv

Kategorier