2017 – Sundbom & Partners bästa år hittills!

Postad: 2018/02/20

Vårt bokslut för räkenskapsåret 2017 är nu klart och vi kan konstatera att det blev ett mycket bra år. Under året har vi framgångsrikt fokuserat på organisk tillväxt vilket resulterade i en ökning av omsättningen med drygt 43% till ca 35 Mkr. Lönsamheten för året mer än tredubblades!

Den organisationsmässiga förberedelsen som genomfördes under senare delen av 2016, just för att kunna genomföra en snabbare expansion, visade sig alltså vara framgångsrik. Förstärkningen på försäljningssidan innebar ett ökat säljfokus och många nya kunder samt utökat förtroende hos befintliga kunder. Leveranskapaciteten ökade också kraftigt under året tack vare framgångsrik rekrytering och utökat samarbete med underkonsulter i vårt partnernätverk.

Efterfrågan på våra tjänster har varit mycket stark under hela året. Den offensiva satsningen på konsultation kring affärssystemet UBW (Agresso) har fortsatt med inbrytningar på den offentliga sektorn samt inom fastighetssegmentet. Vi har under året ytterligare stärkt upp oss kompetensmässigt kring UBW Tid- och Projekt. Konsultation kring affärssystemen Maconomy och Visma PX har fortsatt att expandera där vi idag har en marknadsledande ställning som leverantörsoberoende aktör.

Affärsområdet Produkter har under året fokuserat på det nya resursplaneringsverktyget SilverBucket. Speciellt framgångsrik har försäljningen varit inom branschen arkitekter.

Satsningen på Region Väst har fortsatt och intensifierats under 2017.

Året 2018 har inletts mycket starkt med en tillväxt under januari med drygt 35% och en fördubblad lönsamhet jämfört med föregående år. Beläggningen ser mycket stark ut för hela första halvåret. Stora affärer har tagits under årets början hos både nya och befintliga kunder.

Under årets första månad har anställningskontrakt tecknats med tre nya medarbetare.

Vi ser fram emot nya och förlängda förtroenden hos våra kunder och en fortsatt expansion även under resten av 2018.

 

Stockholm 2018-02-20

Per Sundbom
VD och Grundare

 

 

Arkiv

Kategorier