Månadens Visma Px tips – Nr 8

Postad: 2017/06/21

För att bibehålla hög systemkompetens bland era uppdragsledare och chefer, inför kontinuerliga interna utbildningar.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se

Arkiv

Kategorier