Uppgradering av Affärssystem – kräver eftertanke!

Archive for september, 2016

Uppgradering av Affärssystem – kräver eftertanke!

Att uppgradera ett affärssystem är, för lite större verksamheter, ofta ett omfattande och dyrt projekt. Många uppgraderar ofta för att systemleverantören slutar supportera befintlig version. Det är sällan speciellt mycket på varför man uppgraderar och vad man vill få ut av uppgraderingen.

Men uppgraderingen kan också vara en synnerligen bra möjlighet till att förbättra sitt system och effektivisera sina processer. Kanske har företaget förändrats avsevärt sedan förra uppgraderingen eller sedan man upphandlade systemet.

Vi på Sundbom & Partners brukar tala om Re-analys, vilket innebär att man gör en mindre repris av det man gjorde, eller borde ha gjort, i samband med att man bytte system. Man går igenom ekonomimodell, organisation, processer, rapportbehov etc

Vi, som affärssystemsoberoende konsulter, har ett standardiserat arbetssätt vid Re-analys där vi tillsammans med kunden tar fram ett önskvärt läge som man vill uppnå efter uppgraderingen. Ibland kan denna analys faktiskt även resultera i att man kommer fram till att man inte ska uppgradera. Man kanske har behov av ett helt annat system. Då blir det ett upphandlingsprojekt istället.

Ofta tar vi rollen som kundens projektledare i det senare skedet då själva uppgraderingen eller implementationen genomförs.

På det sättet har vi hjälpt många företag att genomföra affärssystemsprojekt på bästa sätt. Det är svårt för ett företag att driva dessa projekt själva eftersom det är något man gör så sällan. Att anlita någon utifrån som har detta som profession är därför alltid att rekommendera, även om det är förknippat med extra kostnader. Det brukar alltid vara billigare än ett försenat eller misslyckat projekt.

Orvar Lindbäck
Verksamhetskonsult och Vice VD på Sundbom & Partners

Konsten att få resursplanering att fungera – del 1

Resursplanering är för många tjänsteföretag något affärskritiskt. Ändå är det relativt få som verkligen arbetar med detta på ett effektivt sätt. Den egenutvecklade Excelmodellen är fortfarande den mest etablerade lösningen ute i verklighetens landskap. För industrin har produktionsplanering varit en självklarhet i alla tider, med omfattande planeringsprocesser och systemstöd. Det anses vara ett kritiskt och absolut nödvändigt konkurrensmedel.

Men varför är det inte så inom tjänsteproducerande bolag?

Konsultbolag brukar prata om beläggningsplanering, bemanningsbolag om bemannings- planering. Allt är egentligen samma sak – resursplanering.

Man vill helt enkelt ha kontroll över resursernas beläggning – vad de ska arbeta med, vad ska de inte arbeta med, vem har för lite att göra och vem har för mycket att sysselsätta sig med?

Handen på hjärtat, hur många har egentligen fullständig kontroll över detta på en bolagsövergripande nivå? Vi skulle vilja dra det så långt som att det kanske rör sig om någon enstaka procent av landets konsultbolag som faktiskt har kommit så långt. Alla vill ha den kontrollen, men nästan ingen har tagit sig dit.

Att tidrapportera sin framtid

Tidrapportering avseende nedlagd tid är en självklarhet då den ligger till grund för faktureringen. Utan fakturering stannar verksamheten. Skulle man ifrågasätta detta faktum skulle man säkerligen betraktas som bättre lämpad att bedriva ideell affärsverksamhet.

Samma strikta syn har man dock ofta inte när det gäller att rapportera sin tänkta framtid. Det är dessvärre något som ständigt får stå åt sidan för andra saker i vår stressade tillvaro.

Det krävs att ledningen tänker nytt och vågar visa tydlighet kring hur personal registrerar sin tid. Det borde vara självklart att det ska gälla både dåtid och framtid.

I nästa blogginlägg går vi in på konkreta tips för hur man angriper denna svårlösta utmaning.

Mattias Gustafsson
Konsultchef och Produktansvarig
Sundbom & Partners AB

Sundbom & Partners startar underkonsultnätverk

 

Under hösten kommer Sundbom & Partners att bygga upp ett nätverk av fristående konsulter för att förstärka vårt kunderbjudande.

 

”Vi får många nya uppdrag ute hos våra kunder som vi har svårt att bemanna med vår egen personal. Genom att vi tydligt knyter till oss riktigt duktiga system- och ekonomikunniga personer kan vi snabbare lösa kundernas behov.” säger Orvar Lindbäck, Vice VD och ansvarig för att bygga upp nätverket.

 

Idag sysselsätter Sundbom & Partners 4-5 underkonsulter och har ytterligare 4-5 konsulter i ett löst nätverk. Målet är att tydliggöra och förstärka nätverket för att under 2017 nå upp till 30 konsulter som kan representera Sundbom & Partners både hos befintliga och nya kunder.

 

Kontakta Orvar Lindbäck för mer information eller om du är intresserad av att ingå i vårt nya underkonsultnätverk på telefon 070-370 14 67 eller på orvar.lindback@sundbompartners.se

Sundbom & Partners blir återförsäljare av Silverbucket i Sverige

Sundbom & Partners AB har ingått ett partnersamarbete med det finländska företaget Silverbucket OY avseende deras projekt- och resurshanteringsverktyg med samma namn. Sundbom & Partners kommer att sälja Silverbuckets molntjänst tillsammans med support och konsultativa tjänster, främst riktade mot den svenska marknaden.

”Vi har varit aktiva i Sverige sedan början av 2015 och funnit att det finns en stor efterfrågan efter våra produkter och tjänster. Vi är glada att vi tillsammans med Sundbom & Partners kan stärka våra marknadsandelar i Sverige. De har ett stort nätverk och djup kompetens inom projektintensiva verksamheter, vilket kommer att hjälpa oss växa i Sverige. Att stötta våra svenska kunder via denna partnerkanal är också väldigt fördelaktigt för kunderna.”, säger Silverbuckets VD, Tuomas Mikkola.

”Vi har länge hjälpt kunder verksamma inom projektintensiva verksamheter. Ett generellt problem för denna kundgrupp har varit svårigheten att få en snabb och bra överblick över projekt- och bemanningssituationen inom verksamheten. Silverbucket erbjuder ett förträffligt verktyg för att få kontroll över denna situation. Det är enkelt att använda och implementeras på väldigt kort tid, kunden ser resultat direkt. Vi är väldigt glada över detta nya partnerskap med Silverbucket och ser fram emot att presentera deras produkt för den svenska marknaden.”, säger Mattias Gustafsson – produktansvarig på Sundbom & Partners AB.

För mer information: 

– Silverbucket Oy, CEO Tuomas Mikkola, tel. +358 40 719 2923, tuomas.mikkola@silverbucket.com
– Sundbom & Partners AB, Product Manager Mattias Gustafsson, tel. +46 70 229 7454, mattias.gustafsson@sundbompartners.se

 
 

Lyckad KickOff – nästa år vill vi vara 10 fler!

Sundbom & Partners har precis genomfört en väldigt lyckad KickOff på Gotland.

Konferens blandades med cykling, frågeorientering, massor med god mat och dryck.

Tema för KickOffen var ”Expansion” och nästa år sätter vi som mål att vara minst 10 konsulter till.

Är du intresserad av att följa med på nästa års KickOff så kontaktar du någon av våra konsultchefer:

– Katarina Granstrand: 073-343 41 69

– Mattias Gustafsson: 070-229 74 54

– Per Aldenstig: 076-517 40 60

 

 

Nyrens Arkitektkontor AB väljer Silverbucket

 

Det är med stor glädje vi kan berätta att Nyréns Arkitektkontor AB har valt Silverbucket för att effektivisera sin resursplaneringsprocess.

 

Nyréns Arkitektkontor blir den första kunden som väljer Silverbucket sedan Sundbom & Partners blev formell återförsäljare av produkten i slutet av augusti.

 

Vi önskar Nyréns Arkitektkontor stort lycka till och ser fram ett spännande samarbete

 

 

För ytterligare information – kontakta Mattias Gustafsson, 070-229 74 54