Månadens Visma PX-tips – Nr 10

Archive for the ‘Visma PX-t’ Category

Månadens Visma PX-tips – Nr 10

Har du justerat poster efter att du skapat utbetalningsfilen kan du enkelt skapa om filen i Visma Control.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se


Månadens Visma Px tips – Nr 9

Vid kopiering av rapporter till excel, ex. från ReportX, kan man stöta på problem med hårda mellanslag som tusentalsavgränsare. Det går att i excel byta ut till ett mjukt mellanslag, det går även att ändra inställningen på datorn så att det alltid blir mjuka mellanslag.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se


Månadens Visma Px tips – Nr 8

För att bibehålla hög systemkompetens bland era uppdragsledare och chefer, inför kontinuerliga interna utbildningar.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se

Månadens Visma Px tips – Nr 7

Har ni fördelningar av fasta kostnader utanför uppdragsredovisningen kan man använda funktionen Automatkonteringar, saldobaserad i Visma Control.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se

Månadens Visma Px tips – Nr 6

Tänk på att nyttja funktionaliteten i Visma PX ReportX och bygg era egna rapporter.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se

Månadens Visma Px tips – Nr 5

I Visma Control kan man använda grupper och skuggkoder för uppföljning, ex. koppla kostnadsställen till olika resultatenheter. Då kan man använda SQL Analysis Services för att analysera aggregerad data.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se

Månadens Visma Px tips – Nr 4

I menyn i PXWebb kan man lägga ut rapporten Fakturaspecifikation så den är direkt nåbar, underlättar om man bara vet fakturanumret och snabbt vill veta vilket uppdrag fakturan avser.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se

Månadens Visma Px tips – Nr 3

Om funktionen ”värdering av uppdrag” ännu inte tagits i bruk – gör det.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se

Månadens Visma Px tips – Nr 2

Ett enkelt sätt att lära sig hur Visma PX bokför är att gå igenom konteringsmodellerna. Dessa går även att skriva ut i ett läsbart format om man föredrar det.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se

Månadens Visma Px tips – Nr 1

Gå igenom inställningarna för era webbmenyer och rapporter i PXWebb. Dölj de rapporter som inte används, döp om menyer, ändra sorteringsordning utefter ert företags unika behov.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se