Värdering av konsultbolag (Styrningstips – Nr 10)

Archive for the ‘Styrningstips’ Category

Värdering av konsultbolag (Styrningstips – Nr 10)

I samband med värdering av ett konsultbolag så måste man bland annat bedöma framtida marknad, prisutveckling, kompetensförsörjning och konkurrenssituation. Balansräkningen innehåller egentligen bara en post som behöver analyseras djupare… pågående arbeten. Men den största risken är ju egentligen inte möjlig att se – risken för fel i tidigare levererade uppdrag.

Vill du veta mer om värdering av konsultföretag, kontakta Orvar Lindbäck, orvar.lindback@sundbompartners.se


Hur ska man tolka nyckeltalet Soliditet i ett konsultbolag? (Styrningstips – Nr 9)

Som bekant är soliditet ett mått för egenfinansiering av verksamheten och indikerar den finansiella styrkan i bolaget. I vissa branscher är soliditeten ett viktigt mått, speciellt på större företag med en spridd ägarkrets – men i mindre konsultbolag är detta relativt ointressant. Här finns andra sätt att bedöma bolagets stabilitet än att titta på egenfinansiering. Dels krävs relativt lågt kapital i ett konsultbolag och så måste man ta reda på ägarnas finansiella styrka.

Vill du veta mer om hur man bedömer ett bolags stabilitet, kontakta orvar.lindback@sundbompartners.se


Risken med att tolka nyckeltal fel (Styrningstips – Nr 6)

Om ett nyckeltal ska vara relevant måste det värderas mot andra nyckeltal. Det är inte ett enskilt nyckeltal som ska nås, det är en sammanvägning av ett flertal nyckeltal som tillsammans pekar på företagets utveckling. Även om den gamla balance scorecard-metoden löpande behöver förnyas så är den fortsatt relevant.

Vill du veta mer om hur du moderniserar och balanserar dina nyckeltal, kontakta orvar.lindback@sundbomparnters.se.

Betalar ni ut bonus trots att företaget inte nått sina mål? (Styrningstips – Nr 8)

Att sätta upp en modell för lönebonusar är svårt. Det krävs tydliga mätbara mål och nyckeltal som inte går att manipulera. Det finns otaliga exempel där bonusar utbetalats på felaktiga grunder.

Vill du veta mer om hur man bygger upp ett balanserat bonussystem, kontakta orvar.lindback@sundbompartners.se


Månadens Styrningstips – Nr 6

Presentera alltid löpande ekonomisk information i relevanta och enkla grafer. Det ger möjlighet till att snabbt se hur t ex ett uppdrags ekonomi utvecklar sig. Beroende på behov kan du sedan komplettera med slutkostnadskalkyl och Earned Value vilket kräver lite mer arbete och ibland bättre verktyg, men det mesta kan du få fram direkt ur affärssystemet.

 

 

Vill du veta mer kontakta Orvar Lindbäck; orvar.lindback@sundbompartners.se.

 

Månadens Styrningstips – Nr 5

Såhär inför det nya året är det tillfälle att komplettera koddelarna i ditt affärssystem. Du kanske har tänkt på några nya mätetal mm. inför nästa år – se till att du får fram dina nyckeltal direkt ur systemet.

Behöver du hjälp med att koda transaktionerna för att kunna mäta din verksamhet korrekt, kontakta Orvar Lindbäck: orvar.lindback@sundbomparnters.se

Månadens Styrningstips – Nr 4

Följer ni upp era säljmål och är intäktsbudgeten för 2018 kopplad till periodiserade säljmål?

Genom att veta hur ni ligger till mot säljbudgeten är det lättare att prognostisera intäkterna. Även om ni inte arbetar i ett dedikerat CRM-system så finns nästan all data i befintligt ekonomisystem, och ni kan därmed skapa nyckeltal som visar om ni är på rätt väg.

Behöver du hjälp med att strukturera och mäta försäljningen mot företagets säljmål, kontakta Orvar Lindbäck; orvar.lindback@sundbompartners.se

Månadens Styrningstips – Nr 3

Genom att skapa fast rapportpaket där olika personalgrupper får den mest väsentliga informationen presenterad i ett snyggt gränssnitt kommer alla att fokusera på rätt saker.

Vill du veta mer om hur man skapar bra rapportpaket i ditt affärssystem, kontakta Orvar Lindbäck; orvar.lindback@sundbompartners.se

Månadens Styrningstips – Nr 2

Snart är det budgettider!

Ofta är det mer effektivt att budgetera med nyckeltal istället för traditionell kontobudgetering eller traditionell resursbudget. Om du anpassar ditt affärssystem för nyckeltalsbudgetering, och bygger anpassade rapporter för uppföljning av dina nyckeltal, kan du snabbt se om de olika verksamhetsdelarna är på rätt väg och kommer nå sina mål.

Vill du veta mer om nyckeltalsbudgetering och -redovisning, kontakta Orvar Lindbäck; orvar.lindback@sundbompartners.se

Månadens Styrningstips – Nr 1

Du vet väl att en rapporterad timme i ett modernt affärssystem kan vara kodad med upp mot hundra olika dimensioner och attribut. Om du lär dig hur dessa hänger ihop kan du få ut mycket information ur din projektredovisning.

Vill du veta mer om hur du kan nyttja data ur ditt system – kontakta Orvar Lindbäck – orvar.lindback@sundbompartners.se