Tillgängliga ekonomikonsulter

Nedan ser ni ett urval av de interims-konsulter som finns tillgängliga just nu. Vi har många fler så stämmer ingen av dessa riktigt in på vad just ni behöver är ni välkomna att kontakta:

Cecilia Elvind
Konsultchef Interim
cecilia.elvind@sundbompartners.se
070-299 62 82

Kandidat 1 (Stockholm)

Koncernredovisare med specialistkunskap inom IFRS och skatt. Konsulten är verksam inom redovisning, koncernredovisning, bokslut, årsredovisning och skatt. Därtill har konsulten även erfarenhet av kommunal redovisning. Verkar i både nationella och internationella miljöer och är flytande i flertalet språk. Konsult som tar stort ansvar för att leverera med kvalitet och enligt överenskommelse.

System: Aaro, Cognos, Unit4 ERP (Agresso), Microsoft Dynamics AX, SAP, Maconomy, Oracle, Fortnox, Hogia, Navision, Visma, Mercur, Officepaketet
Tillgänglig: April

 

Kandidat 2 (Göteborg)

Senior Ekonomichef och controller med koncernkompetens. Arbetar med ekonomi på operativ nivå såväl som övergripande nivå. Hanterar hela processen från budget och månadsbokslut, till årsbokslut och årsredovisning. Därtill även controlling såsom uppföljning, rapportering och analys. Erfarenhet av att driva projekt inom finansfunktionen och väl insatt i områden såsom Transfer Pricing och löneavtal. Konsulten har därtill stort intresse för processer och effektiviseringar av verksamhetsprocesser. Har utvecklat system för rapportering och uppföljning, säkerställande av analyser och kan förmedla ekonomiska samband. God social kompetens och ledaregenskaper, hanterar korrekta dialoger med styrelse såväl som enskilda medarbetare.

System:  SAP, Monitor, Visma, Softone, Excel
Tillgänglig: 1april

 

Kandidat 3 (Stockholm)

Redovisningsekonom som hanterar löpande redovisning, reskontra, moms, lön, avstämningar, månadsbokslut och förberedande årsbokslut. Ser också gärna över processer och strukturerar, effektiviserar och genomför förändringar. Deltagit och drivit processer kring kund- och leverantörsreskontra. Har lätt för att sätta sig in i nya arbetsuppgifter och nya organisationer. Konsulten tar ansvar över arbetsuppgifterna och arbetar på ett strukturerat sätt. Trivs med att ha många kontakter såväl internt som externt.

System: Monitor, Pyramid, Visma, Fortnox, Axapta, Movex
Tillgänglig: Omgående

 

Kandidat 4 (Stockholm)

Senior Ekonom med bredd. Ekonomikonsult inom generell redovisning, från ax till limpa inklusive deklarationer och årsredovisningar. Projektekonom och därtill hörande bokföring, uppföljning och administration. Även haft roll som affärssystemkonsult vilket innebär delaktig i systemimplementationer och systemadministration. Som person är konsulten prestigelös och tar sig an varierande roller. Går gärna in och stöttar upp där det finns behov.

System:  Maconomy, Visma PX, Visma, Navision, Hogia
Tillgänglig: Omgående

 

Kandidat 5 (Göteborg)

Senior Controller med bredd. Agerar i olika roller såsom exempelvis Finance Controller, Business Controller, Redovisningsansvarig och Koncernekonom.  Konsulten har erfarenhet av flertalet ekonomirelaterade arbetsuppgifter från olika branscher. Fokus på att få ihop siffermaterial och att arbeta mot deadlines. Är analytisk och har förmåga att rapportera och förklara utfall. Ser helheten utan att tappa detaljer. Drivs av att utveckla effektiva processer och föreslå förbättringsåtgärder. Konsulten är pålitlig, prestigelös, lättsam och uppskattar gott samarbete.

System:  SAP, Navision, IFS, UNIT4ERP (Agresso), Visma, Marathon, BCS, GPS, Hyperion, Cognos, QlikView, Power BI, Excel Advanced
Tillgänglig: 1 maj

 

Kandidat 6 (Stockholm)

Ekonomiassistent med ledarerfarenhet. Konsulten har haft fokus på kundreskontra med stort flöde där hanteringen bla varit daglig kontroll, inbetalningar, avstämningar, krav och vidarefaktureringar. Konsulten tar sig gärna an alla förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning. Har en bakgrund från servicebranschen och där agerat ledare och personalansvarig. Arbetar strukturerat och ser vikten av att planera för att nå utsatta mål och deadlines. Som person glad, positiv, flexibel och pigg på att lära sig nytt.

System:  SAP, Fortnox, Visma, Excel
Tillgänglig: Maj

 

Kandidat 7 (Göteborg)

Junior Controller med bakgrund inom redovisning. Har erfarenhet av att agera redovisningskonsult för mindre bolag och därtill Finance Controlling och Accountant i storbolag. Är en god kommunikatör och van att hålla presentationer. Varit delaktig i systembyte i Automotive-branschen. Konsulten är analytisk och kan självständigt planera sitt arbete för att hålla deadlines. Öppen och social, lätt för att sätta sig in i verksamheten och nyfiken på att lära sig nya saker.

System:  SAP, Hyperion, Fortnox, Visma, Navision, Excel
Tillgänglig: 1 maj

 

Kandidat 8 (Göteborg)

Senior Business Controller med bred kompetens inom fordons-, IT-, logistik- och finansbranschen. Kompetens inom budget/prognosprocess, KPI-utveckling, analys, rapportering och affärsprocessen. Hanterar Excel på hög nivå, BI-verktyg, databaser. Ser gärna över och förbättrar affärsprocesser med fokus på leverans, Supply Chain Management. Konsulten har även kunskap om koncernkonsolidering på affärsområdesnivå och är van vid internationell miljö. Gillar att vara nära verksamheten samtidigt som man har den strategiska överblicken. Kommunicera lätt till ledning och styrelse samt agerar gärna i en roll som teamledare.

System: SAP, PowerBI, Excel Advanced, QlikView, Business Objects, Cognos, Aaro, Visma
Tillgänglig: 1 maj

 

Kandidat 9 (Stockholm)

Senior Redovisningsansvarig med bredd; hanterar reskontra, löpande bokföring, avstämningar. Upprättar även bokslut och årsredovisningar, inklusive skatt. Hanterar lön. Konsulten har ett stort systemintresse och har varit delaktig i att effektivisera de ekonomiska processerna. Har även ledaregenskaper från servicebranschen. Tar gärna roller med uppgifter från ”ax till limpa” och där man är nära verksamheten. Tar sig an uppgifterna självständigt och ansvarsfullt. Uppskattar dock att vara del av ett team.

System:  Fortnox, Pyramid, Visma, Hogia, Unit4ERP (Agresso), CAD, Jeeves
Tillgänglig: Omgående

 

Kandidat 10 (Göteborg)

Senior Ekonom med över 25 års erfarenhet av affärssystem och ekonomi. Har arbetat i roller som Controller, Redovisningsekonom, Ekonomiansvarig och Redovisningsansvarig i mindre och medelstora företag. Konsulten har lång erfarenhet inom projektredovisning, projektuppföljning, rapportering, processöversyn och budgetering. Expertområden är projekt och redovisning i flera olika ekonomisystem, implementering och utbildning. Konsulten har vana från flera branscher men har under de senaste åren arbetat primärt med teknik- och IT-konsultbolag samt forskningsinstitut.

System: Maconomy, Unit4 ERP (Agresso)
Tillgänglig: Slutet april

 

Kandidat 11 (Stockholm)

Senior Controller med bredd. Bred erfarenhet inom controlling från flera områden; Business, Finance, Project och Treasury Controlling. Innehar även djup kunskap inom internrevision och riskanalyser. Har också redovisningskunskaper och därtill gällande regelverk. Brancherfarenhet från bank, offentlig sektor och privata bolag, även internationell erfarenhet. Har helhetssyn och långsiktigt perspektiv men ser samtidigt detaljerna och det som behöver göras omgående. Konsultmässig med en självklar självständighet där höga krav sätts på förmåga att samarbeta och driva både det egna arbetet framåt såväl som att stötta kollegor och organisation. Stort intresse för teamet, att se varje indevid och leda gruppen mot det gemensamma målet.

System:  UNIT4ERP (Agresso), SAP, Raindance, Axapta, Navision, Visma PX, Proceedo, Qlik, Stratsys, Excel Advanced, Officepaketet
Tillgänglig: Omgående 80%

 

Kandidat 12 (Göteborg)

Senior Ekonom med erfarenhet inom projektredovisning och projektuppföljning. Konsulten har en bakgrund inom redovisning men har under de senaste åren arbetat som Controller med inriktning på projektuppföljning, resultatanalys, KPI-uppföljning, budget- och prognosarbete, uppföljning av produktionseffektivitet, vinstavräkning samt koordinering av boksluts- och månadsrapportering. Konsulten har varit delaktig i flertalet internprojekt kopplat till systembyte och systemuppgradering. Excelanvändare som är van vid att bygga rapporter.

System: Maconomy, IFS, Excel
Tillgänglig: Maj

 

Är ni intresserade av någon av våra ekonomikonsulter är ni varmt välkomna att kontakta:

Cecilia Elvind
Konsultchef Interim
cecilia.elvind@sundbompartners.se
070-299 62 82