SYSTEMANALYS

Analys av affärssystem

<< Rådgivning

 

systemanalysDet krävs både kunskap och erfarenhet för att kunna förstå vilka behov en organisation har kring sitt affärssystem. Därför kan det vara en bra idé att ta experthjälp utifrån för att göra en systemanalys. Ni får veta om affärssystemet är optimalt för er organisation eller om det finns förbättringar och anpassningar som kan göras i systemet.

Sundbom & Partners konsulter har lång operativ erfarenhet från tid- och projektrelaterad verksamhet. Vår bransch-unika kunskap kombineras med nytänkande och automatisering som ledstjärnor. Vi kan skapa unika lösningar för er som håller i en föränderlig framtid.

Vi hjälper till med att;

      • Agera rådgivare till företagsledningar när förändringar ska implementeras i verksamheten.
      • Dokumentera och systematisera affärsflöden.
      • Identifiera nya nyckeltal och rapportbehov och bygger in förändringarna i ert affärssystem.

 

Det fattas en mängd beslut i en organisation och det gäller inte bara på managementnivå. Alla medarbetare fattar någon typ av beslut varje dag, t ex vilka timmar som hamnar i tidrapporten eller hur ett uppdrag ska bemannas och prissättas. En viktig del av förändringsarbetet är att skapa bättre beslutsunderlag och tillse att alla medarbetare har snabb och enkel tillgång till rapporter och underlag för de dagliga besluten. Uppfyller ert affärssystem dessa krav?

 

Har du frågor om systemanalys är du varmt välkommen att fylla i formuläret nedan så återkommer vi så snart vi kan. Det går även bra att kontakta:

Orvar Lindbäck – orvar.lindback@sundbompartners.se +46 70 370 14 67