REXOR

 

Sundbom & Partners agerar konsultpartner till Rexor, systemet som står för automatisering, smarta funktioner, genomtänkt design och mobil funktionalitet.

Rexor är ett innovativt, kraftfullt och användarvänligt affärssystem som förenklar och effektiviserar hantering av tid, projekt och ekonomi för konsultföretag i Norden. Systemet bygger på ny teknik, lång erfarenhet och djup branschkunskap.