IFS

 

Vi har flera konsulter som varit involverade vid införande av IFS. De har lång erfarenhet av affärssystem och olika projekt runt så väl implementation som förvaltning.

Vi har även duktiga ekonomer som har erfarenhet av att arbeta i IFS.