Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 11

Archive for the ‘Unit4 ERP Agresso’ Category

Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 11

Är det många steg och körningar för att till exempel fakturera, köra avskrivningar, boka tidrapporter? Det är möjligt att starta nästa steg i processen med automatik genom inställningar på rapportvarianten!

För mer information – kontakta – ingela.linder@sundbompartners.se


Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 10

Är det många användare som glömmer sitt lösenord? Numera kan man få en länk i inloggningsrutan så att användare får ett mail från systemet och själv kan byta lösenordet.

För mer information – kontakta – ingela.linder@sundbompartners.se


Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 9

Aktivera Auto.behåll i Arkiv/Fönsteralternativ för registreringsbilder ”VP10” (HB-verifikation, leverantörsfaktura osv), så slipper du trycka F11 för varje rad.

För mer information – kontakta Ingela Linder; ingela.linder@sundbompartners.se


Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 8

Behöver du periodens utfall och ackumulerat utfall i samma browserrapport? Koppla Datalager till saldotabellen så blir det möjligt.

För mer information – kontakta Ingela Linder – ingela.linder@sundbompartners.se

Månadens UBW(Agresso)-tips – Nr 7

Att använda formler i browserfrågor ger ett stort mervärde. I formeln kan makron användas (till exempel för innevarande period) vilket ger mer flexibilitet!

För mer information – kontakta Ingela Linder – ingela.linder@sundbompartners.se

Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 6

Det är enkelt att lägga en browserfråga som flexibelt fält. Ett bra exempel är en browser över öppna poster i kundreskontran per kund – som flexibelt fält blir det en extra flik i kundregistret och du kommer åt aktuella uppgifter därifrån.

För mer information – kontakta Ingela Linder – ingela.linder@sundbompartners.se

Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 5

Nya medarbetare på Ekonomiavdelningen? Boka en halvdags introduktion till UBW (Agresso), så kommer ni snabbt på banan!

För mer information – kontakta Anna Malmqvist – anna.malmqvist@sundbompartners.se

Månadens Agressotips – Nr 4

Använd IntellAgent för att ge en signal till ansvarig om det finns risk att budgeten överskrids!

För mer information – kontakta Anna Malmqvist – anna.malmqvist@sundbompartners.se

Månadens Agressotips – Nr 3

Har en stor bunt fastnat i Underhåll av försystemstransaktioner? Du kan söka ut enbart rader som är felmarkerade!

För mer information – kontakta Anna Malmqvist – anna.malmqvist@sundbompartners.se

Månadens Agressotips – Nr 2

Har buntar fastnat i Underhåll av försystemstransaktioner? Använd IntellAgent för att skicka mail till den som ska hantera buntarna!

För mer information – kontakta Anna Malmqvist – anna.malmqvist@sundbompartners.se 2017-08-18 00:00:15