Månadens Maconomytips – Nr 11

Archive for the ‘Maconomy’ Category

Månadens Maconomytips – Nr 11

Om ni arbetar i workspace-klienten kan ni lägga ut ett sökfält högst upp i Menyn genom att gå in i Preferenser och kryssa i ”Always show menu search field”.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se.


Veckans Maconomytips – Nr 10

Ett bra sätt att få ut olika listor på är att göra en sökning i javaklienten eller filtrering i workspaceklienten och sedan exportera till Excel.
Du kan använda < (mindre än) och >(större än) i sökningar. Du kan även skriva .. för att ta mellan. Ex. avdelning 100..150.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se.


Månadens Maconomytips – Nr 9

”Redovisningsomkontering är väldigt smidigt om man råkat boka på fel konto eller kostnadsställe. Bokning görs på ursprungligt verifikationsnummer vilket gör det lättare att följa historiken. Vid redovisningsomkontering kan man få med sig data från ursprungliga bokning, t ex kundnummer, projektnummer etc, med rätt systemuppsättning ”

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se


Månadens Maconomytips – Nr 8

Vid bokföring av manuell verifikation kan du välja att journalen automatiskt ska vändas vid ett framtida datum. Bra vid t ex semesterlöneskuld eller övriga månadsbokslutsreserveringar.

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se

Månadens Maconomytips – Nr 7

Löneskatt på pensioner kan automatiskt bokas med en fördelningskod i samband med bokning av pensionskostnad.

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se

Månadens Maconomytips – Nr 6

Återkommande bokföringsordrar och stora datamängder kan med fördel läsas in med importfiler. Vi kan hjälpa till med filformat.

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se

Månadens Maconomytips – Nr 5

Vid datumangivelse räcker det att du anger dag om du är i innevarande månad. Månad+dag om du är i innevarande år. Exempel; för att välja 7 april i april månad; skriv 7. För att ange 7 april i juni; skriv 0407

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se

Månadens Maconomytips – Nr 4

Om du vill söka mellan intervall i sökfält så avgränsar du med ”..” Exempel; 2017-01-01..2017-12-31

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se

Månadens Maconomytips – Nr 3

Om du använder Javaklienten kan du under preferenser byta datumformat, antal decimaler och hur tusentalsavgränsning ska visas. För att få svenskt format med mellanslag som tusentalsavgränsare trycker du mellanslag i rutan istället för att välja i rullistan.

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se

Månadens Maconomytips – Nr 2

Om du använder Javaklienten kan du under preferenser välja hur många rader som ska visas i sökfunktionen.

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se