Systemanalys

Vi har den erfarenhet som krävs för att förstå era behov och kan skapa unika lösningar som håller i en föränderlig framtid.
Sundbom & Partners konsulter har lång operativ erfarenhet från tid- och projektrelaterad verksamhet. Vi kombinerar vår bransch-unika kunskap med nytänkande och automatisering som ledstjärnor.
Vi hjälper till med att;

  • Agera rådgivare till företagsledningar när förändringar ska implementeras i verksamheten.
  • Dokumentera och systematisera affärsflöden.
  • Identifiera nya nyckeltal och rapportbehov och bygger in förändringarna i ert affärssystem.

Varje dag fattas en mängd beslut i en organisation och det gäller inte bara på managementnivå. Alla medarbetare fattar någon typ av beslut varje dag, t ex vilka timmar som hamnar i tidrapporten eller hur ett uppdrag ska bemannas och prissättas. En viktig del av förändringsarbetet är att skapa bättre beslutsunderlag och tillse att alla medarbetare har snabb och enkel tillgång till rapporter och underlag för de dagliga besluten.

Kontakt: Orvar Lindbäck, 070-370 14 67, orvar.lindback@sundbompartners.se