UBW (Agresso)

Unit4 Business World (UBW) är ett affärssystem som stödjer många olika verksamheter, med extra fokus på tjänstesektor, fastighet samt offentlig verksamhet. UBW består av integrerade moduler och det är viktigt att ha förståelse för hur modulerna kommunicerar med varandra genom en hel process. UBW är ofta integrerat med andra verksamhetssystem vilket ger extra utmaningar.

Moduluppbyggnaden och processtänket ställer stora krav på användarens erfarenhet och kunskap om systemets olika delar och integrationsmöjligheter. Ett flertal av våra konsulter har jobbat som applikationskonsulter hos systemleverantören, andra kommer från en roll som systemansvarig ekonom eller har erfarenhet från både offentlig- och privat redovisning. När ni har behov av konsulttjänster inom UBW vill vi ge er som kund en helhetslösning; våra seniora konsulter förstår både hur olika moduler hänger ihop och har ofta specialistkunskaper inom någon eller några enskilda processer.

Vi är idag åtta konsulter som arbetar med UBW. Uppdragen handlar ofta om systemansvar eller stöd till organisationer före- och under implementationer och uppgraderingar. Ofta går vi in som kundens projektledare och agerar som kravställare mot systemleverantören eller dess partner. Vi utför även interimsuppdrag, huvudsakligen när det avser statlig redovisning.

Läs mer om våra tjänster i hjulet.