Unit4 ERP (före detta Agresso)

Vi erbjuder konsulttjänster kring affärssystemet Unit4 ERP som tidigare hette och fortfarande är känt som Agresso eller UBW

Unit4 ERP / Agresso är ett affärssystem som stödjer många olika verksamheter, med extra fokus på tjänstesektor, fastighet samt offentlig verksamhet. Unit4 ERP / Agresso består av integrerade moduler och det är viktigt att ha förståelse för hur modulerna kommunicerar med varandra genom en hel process. Systemet är ofta integrerat med andra verksamhetssystem vilket ger extra utmaningar.

Moduluppbyggnaden och processtänket ställer stora krav på användarens erfarenhet och kunskap om systemets olika delar och integrationsmöjligheter. Ett flertal av våra konsulter har jobbat som applikationskonsulter hos systemleverantören Unit4, andra kommer från en roll som systemansvarig ekonom eller har erfarenhet från både offentlig- och privat redovisning. När ni har behov av konsulttjänster inom Unit4 ERP / Agresso vill vi ge er som kund en helhetslösning; våra seniora konsulter förstår både hur olika moduler hänger ihop och har ofta specialistkunskaper inom någon eller några enskilda processer.

Vi har idag sex konsulter som arbetar med Unit4 ERP / Agresso. Uppdragen handlar ofta om systemansvar eller stöd till organisationer före- och under implementationer och uppgraderingar. Ofta går vi in som kundens projektledare och agerar som kravställare mot systemleverantören eller dess partner. Vi utför även interimsuppdrag, huvudsakligen när det avser statlig redovisning.

 

Är du intresserad av att veta mer om våra tjänster kring Unit4 ERP / Agresso är du välkommen att kontakta Yvonne Gugg via e-post:  yvonne.gugg@sundbompartners.se eller på telefon: 070-3151703.

 

Läs gärna mer om våra tjänster i hjulet.