Underkonsult

 

Vill du ingå i vårt underkonsultnätverk?

För dig som jobbar i egen regi och vill ingå i vårt underkonsultnätverk. Sundbom & Partners får ofta förfrågningar från våra kunder som vi själva inte kan bemanna av olika anledningar. Vi vill därför knyta till oss underkonsulter som kan bemanna dessa uppdrag.