Maconomy

Vi har djup kompetens inom Maconomy och samtliga av våra Maconomy-konsulter är även utbildade ekonomer.

Maconomy är ett komplext affärssystem, att parametersätta det efter varje företags unika behov är svårt, inte minst då det finns många olika vägar att nå målet. Våra konsulter har deltagit i många uppsättningar både för mellanstora och stora företag med olika behov av funktionalitet. Många har dessutom arbetat som systemansvariga och ekonomichefer och har därmed djup kunskap om systemet, både ur ett applikation- och användarperspektiv.

Idag är vi tolv konsulter inom Maconomy och vi växer hela tiden. Vi genomför många olika typer av uppdrag hos våra kunder, t ex har vi uppdrag som systemansvarig, projektledare vid införande och uppgraderingar, testledare, redovisningsansvarig mm.

Läs mer om våra tjänster i hjulet.