Tjänster kring affärssystem

Vi är affärssystemkonsulter med ekonomikompetens

Vi kan som enda konsultbolag erbjuda samlad kompetens inom affärssystemen:

Vi är oberoende från systemleverantörerna och agerar alltid med systemanvändarens bästa i fokus.

Våra konsulter har den verksamhets-, system- och ekonomikunskap som krävs för att förstå era behov och stödja er under alla faser i affärssystemets livscykel.

Läs gärna mer om våra tjänster:

Vi har den erfarenhet som krävs för att förstå era behov och kan skapa unika lösningar som håller i en föränderlig framtid.
Sundbom & Partners konsulter har lång operativ erfarenhet från tid- och projektrelaterad verksamhet. Vi kombinerar vår branschunika kunskap med nytänkande och automatisering som ledstjärnor.
Vi hjälper till med att;

 • Agera rådgivare till företagsledningar när förändringar ska implementeras i verksamheten.
 • Dokumentera och systematisera affärsflöden.
 • Identifiera nya nyckeltal och rapportbehov och bygger in förändringarna i ert affärssystem.

Varje dag fattas en mängd beslut i en organisation och det gäller inte bara på managementnivå. Alla medarbetare fattar någon typ av beslut varje dag, t ex vilka timmar som hamnar i tidrapporten eller hur ett uppdrag ska bemannas och prissättas. En viktig del av förändringsarbetet är att skapa bättre beslutsunderlag och tillse att alla medarbetare har snabb och enkel tillgång till rapporter och underlag för de dagliga besluten.

Kontakt: Orvar Lindbäck, 070-370 14 67, orvar.lindback@sundbompartners.se

Vi hjälper er att hitta affärssystemet som är optimalt för era verksamhetsbehov.

Att hitta rätt systemstöd för en verksamhet är svårt. Det finns en uppsjö av ekonomi- och affärssystem på den nordiska marknaden och bara att filtrera fram vilka som har funktioner för att stödja just ert behov är ofta övermäktigt. Därutöver finns det en mängd best practice-lösningar (CRM, resursplanering mm) för delar av ert behov som kanske måste integreras i ett affärssystem för att skapa den optimala lösningen.
Sundbom & Partners är leverantörsoberoende och har mångårig erfarenhet från upphandlingar och införande av i första hand affärssystem med starka integrerade moduler för projektredovisning och effektiva processer för verksamheter som jobbar i projekt och mäter sin tid. Vi använder en beprövad metodik för att filtrera fram rätt affärssystem och kringsystem för just er.

Kontakt: Per Sundbom, 070-590 81 30, per.sundbom@sundbompartners.se

Vi har drivit många införande- och uppgraderingsprojekt och vet hur man lyckas uppnå önskat resultat inom tid- och kostnadsram.

Införande
Att projektleda ett införande av ett nytt affärssystem är inte som vilket projekt som helst. Utöver traditionellt projektledaransvar som att se till att tidsplan och kostnadsbudget hålls har projektledaren flera aktiviteter som kräver specifik kunskap och erfarenhet för att lösa, t ex:

 • Skapa en gemensam bild över vad systemet ska lösa så att både kund och leverantör arbetar mot samma mål – det är lite av en iterativ process och målen kan förändras.
 • Översätta/anpassa kundens förväntningar till ett slutligt lösningsförslag från leverantören.
 • Tillse/kontrollera att leverantören konfigurerar systemet efter den lösning som överenskommits.
 • Tillse att interna resurser finns tillgängliga för workshops, datainmatning och tester, det krävs mycket mer tid än de flesta tror.
 • Vara tillgänglig, agera snabbt för att lyfta frågor till beslutande organ.
 • Vara leverantörernas motpart vilket kräver erfarenhet av liknande projekt för att kommunikationen ska fungera optimalt.

Många kunder har egna projektledare som får ansvaret för att driva implementationen. Det är inte ovanligt att dessa rycks ut på externa uppdrag och det interna projektet blir nedprioriterat. Eller i värsta fall blir ekonomichefen intern projektledare på 50% av sin tid, vilket i praktiken innebär 150% beläggning i tre till sex månader.

Uppgradering
Om ni har en mer komplex affärssystemlösning blir ofta en uppgradering ett ganska omfattande projekt. Sundbom & Partners har projektlett ett flertal större uppgraderingar både av Maconomy och UBW (Agresso) och använder då en projektmetodik motsvarande den vid införandeprojekt.

Kontakt: Per Sundbom, 070-590 81 30, per.sundbom@sundbompartners.se

Att sköta om sitt affärssystem är som att sköta om en trädgård. Vissa funktioner går fint i flera år, andra kräver daglig omvårdnad. Vi hjälper er till en bekymmerfri systemvardag.
Det enda som är konstant är förändring. Ett företag förändras, omorganiseras, förvärvar bolag, hittar på nya affärsmodeller, lägger till eller lägger ner affärsområden, behöver nya nyckeltal och rapporter mm. Allt detta har konsekvenser i affärssystemet.
Vi har en skalbar förvaltningsmodell där vi tillsammans med kunden kommer överens om omfattningen. Vi är specialiserade på Maconomy, UBW (Agresso) och Visma PX och har idag förvaltningsuppdrag hos ett flertal kunder, dessa varierar från två dagar i månaden upp till heltid.  Förvaltningsåtagandet kan t ex innefatta:

 • Regelbundna förvaltningsmöten med systemägare.
 • Parameterförändringar vid förändringar i verksamhet eller utdatabehov.
 • Rapportframtagning, löpande anpassning av rapporter.
 • Felrapportering och kontaktyta mot systemleverantören.
 • Inhämtande av synpunkter och förbättringsförslag från organisationen.
 • Specialiststöd vid integrationer mot andra system.
 • Ledning vid systemuppdateringar och uppgraderingar – Vid uppgradering av mer komplexa affärssystemlösningar kan en uppgradering vara ett eget projekt.

Sundbom & Partners konsulter har en bakgrund som applikationskonsulter hos systemleverantörerna eller som systemkunniga ekonomer inom vår kundgrupp.

Kontakt: Per Sundbom, 070-590 81 30, per.sundbom@sundbompartners.se

För dig som är i behov av en ekonomikonsult

Under intensiva arbetstoppar, sjukfrånvaro eller tills du hittat rätt långsiktiga kandidat kan du och ditt företag vara i behov av en tillfällig resurs. Vi har flertalet kunniga ekonomer i vårt nätverk som har möjlighet att hjälpa dig, oavsett anledning. Ta kontakt med oss så hittar vi tillsammans en lösning som fungerar för er. Oavsett om ni har ett akut behov eller letar efter en konsult som ska börja längre fram i samband med projektstart eller föräldraledighet, så kan vi hjälpa er med att hitta en lösning som passar just ert behov. Vi har konsulter i vårt nätverk som är tillgängliga omgående men ju längre framförhållning ni har, desto bättre förutsättningar har vi att presentera ett större urval av kandidater till er.

Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta Sara Thune, Affärsområdeschef, via e-post sara.thune@sundbompartners.se eller telefon +46 73-075 55 92 .