Tillgängliga ekonomikonsulter

Postad: 2024/01/30

Nedan ser ni ett urval av de interims-konsulter som finns tillgängliga just nu. Hittar ni någon intressant är ni välkomna att kontakta:

Cecilia Elvind, konsultchef Interim   –  📧 cecilia.elvind@sundbompartners.se   –  📞 070-299 62 82

Det går även bra att kontakta någon av oss andra på Sundbom & Partners, kontaktuppgifter hittar du här.

Vi har många fler konsulter i vårt nätverk så stämmer ingen av dessa riktigt in på vad just ni behöver så kolla gärna med oss och berätta om era behov så kikar vi på en lösning.

 

Senior Controller (Stockholm)

Senior Controller med bredd. Erfarenhet inom controlling från flera områden; Business, Finance, Project och Treasury Controlling. Konsulten har även djup kunskap inom internrevision och riskanalyser. Brancherfarenhet från bank, offentlig sektor och privata bolag, även internationell erfarenhet. Har helhetssyn och långsiktigt perspektiv men ser samtidigt detaljerna och det som behöver göras omgående. Driver såväl det egna arbetet framåt samtidigt som konsulten stöttar kollegor och organisationen.

System:  UNIT4 ERP (Agress), SAP, Raindance, Axapta, Navision, Visma PX, Proceedo, Qlik, Stratsys
Tillgänglig: Omgående 80%

 

Senior Business Controller (Göteborg)

Senior Business Controller med kompetens inom projekt, redovisning och ledarskap. Arbetar gärna verksamhetsnära och har erfarenhet från roller som Business controller, Inköpscontroller och Finansiell controller vilket ger en bred kompetens. Kopplar ihop siffrorna med affären och bidrar till att verksamheten tar korrekta beslut. Konsulten har ett stort engagemang och tydlig kommunikation vilket skapar förtroende och goda relationer.

System:  Maconomy, IFS, SAP, Unit4 ERP (Agresso), Movex, Power BI, Hyperion, QlikView
Tillgänglig: Omgående

 

Junior Ekonomiassistent (Stockholm)

Junior ekonomiassistent med arbetslivserfarenhet. Har haft roll inom revision och där granskat och analyserat transaktioner. Har även haft roll som inneburit lageruppföljning, analys, och därtill förbättringsarbete av processer och rutiner. Konsulten är serviceinriktad och har tidigare varit aktiv som säljare. Därtill ansvarig för att organisera och planera event såväl internt som externt. Konsulten har internationell erfarenhet, är kommunikativ och van vid att möta olika människor. Har dessutom varit styrelsemedlem i Unga Aktiespararna vilket inneburit utbildning och föreläsningar om aktier, sparande och nationalekonomi.

System:  Revisionssystem, CRM, Microsoft Office, Excel
Tillgänglig: Omgående

 

Senior Ekonom (Göteborg)

Senior ekonom med stor erfarenhet kring koncernrapportering, redovisning och processer. Konsulten har även kunskaper i att vara processtöd och utveckling av rapporter i Cognos. Med både djup och bred erfarenhet inom ekonomi och redovisning kan konsulten beskrivas som effektiv och ansvarsfull. En ”doer” med analytisk förmåga som gillar att jobba med helheten. Stora drivkrafter är att skapa ordning och reda, få ta ansvar och effektivisera processer. Trivs med att vara en nyckelperson där sina kunskaper tillför företaget ett mervärde på många plan.

System:  Unit4 ERP (Agresso), Cognos, Visma SPCS, Visma PX/Control, Hypergene, Hogia
Tillgänglig: Februari deltid

 

Ekonomikonsult (Stockholm)

Ekonomikonsult med kompetens inom systemimplementation och projektledning. Tar sig an redovisningsroller som innefattar bokföring, rapportering, bokslut och därtill prognoser och analyser. Därtill roller som innebär projektledning och systemimplementationer vilket konsulten har bred erfarenhet av. Har även erfarenhet av systemunderhåll och systemutveckling. Varit verksam i många olika branscher, såväl privat som offentligt. Konsulten är prestigelös och tar sig an varierande roller, är gärna verksamhetsnära och med variation. Sätter sig lätt in i verksamheten och arbetar självständigt men värdesätter samtidigt att vara del av ett team och kunna tillföra värde både till medarbetare och organisation.

System:  Visma PX, DCE, Qlikview, Raindance, Vitec, Fortnox
Tillgänglig: Omgående

 

Ekonom (Göteborg)

Ekonom med lång erfarenhet av ekonomi och verksamhetsstyrning. Konsulten är affärsinriktad och lyhörd, sätter sig snabbt in i nya verksamheter och har förståelse för hela flödet, från ”ax till limpa”. Har även erfarenhet av projektredovisning och systemimplementation i Maconomy. Konsulten tar sig an alla typer av uppdrag där man kan stötta och tillföra mervärde till verksamheten, gärna uppdrag såsom Ekonomichef och Controller. Genom att lyssna & fråga skapar konsulten förståelse för uppdragsgivets utmaningar och behov och kan då bidra med att de når sina mål.

System:  Maconomy, Jeeves, Visma, Hypergene, Cognos
Tillgänglig: Mars

 

Senior Ekonomikonsult (Stockholm)

Senior Ekonomikonsult med lång erfarenhet av ekonomiarbete inom konsultbolag som arbetar med projektredovisning. Haft roller såsom ekonomiansvarig och controller vilket har bidragit till en god helhetsförståelse för ekonomiarbetet som bland annat innefattar arbete med bokföring, rapportering, prognoser och analyser. Arbetat med process- och effektiviseringsarbete inom ekonomi där hon tillsammans med kollegor finner lösningar med stöd av affärssystemen. Konsulten har ett stort systemintresse, har varit systemansvarig för Maconomy.

System: Maconomy, Marathon, Cognos, Aaro
Tillgänglig: Omgående 75%

 

Redovisningsansvarig (Göteborg)

Redovisningsansvarig med bredd och fokus på analys och Business controlling. Är bred inom redovisningen såsom exempelvis projektredovisning, månads- och årsbokslut, koncernredovisning, skatt och lön. Därtill stort fokus på ekonomistyrning, business controlling och finansiell analys såsom likviditetsplanering, budgetprognoser, forecasts, projektcontrolling, nyckeltal och agera stöd till verksamheten. Har erfarenhet från olika branscher såsom industri, bygg, fastighet och konsultbranschen.

System:  Maconomy, Visma PX, Visma, Fortnox, Jeeves, Flex, Bygglet
Tillgänglig: Mars

 

Ekonomikonsult (Stockholm)

Ekonomikonsult med erfarenhet av att flytta Unit4 ERP (Agresso) till Cloud/molnet. Har arbetat i många år med system, ekonomi och revision. Även haft rollen som lösningsansvarig i Unit4 ERP ekonomi- och projektmodellering med inriktning mot ekonomi-, försäljning- och projektprocesser. Har arbetat med förstudier inför uppgraderingar och reinstallationer och även aktivt drivit och deltagit i tester, dokumenterat nya versioner, paketerat lösningar/anpassningar. Konsulten förenar djup applikationskunskap med att ”lyfta blicken” och se processen och arbetsrutiner utanför datasystem. Exempel på roller är systemförvaltning, testledare, projektledare.

System:  Unit4 ERP Cloud, Unit4 ERP (Agresso), IFS, Microsoft Dynamics
Tillgänglig: Omgående

 

Ekonomikonsult (Göteborg)

Ekonomikonsult med bred redovisningsbakgrund från tid- och projektintensiva verksamheter. Har hanterat allt från fakturor, löpande redovisning, projektredovisning, löner och bokslutsarbete. Har även erfarenhet från koncernredovisning. Kandidaten har tidigare haft arbetsledaransvar samt varit med vid flertalet interna projekt för att sätta ekonomiska processer och rutiner på plats. Vidare har denne agerat systemsupport och ansvarat för användarutbildningar. Prestigelös konsult som tar sig an mer operativa uppdrag inom redovisning såväl som systemimplementationer och projekt.

System:  Maconomy, Workday, IFS
Tillgänglig: Mars

 

Ekonom / Projektcontroller (Stockholm)

Ekonom/projektcontroller med erfarenhet från tid- och projektredovisning, hanterar både fakturering och uppföljning av projekt. Har även erfarenhet av sedvanligt löpande arbete på ekonomiavdelningen såsom exempelvis fakturahantering, hantering av in- och utbetalningar, leverantörskostnader, transportkostnader och även till vis del orderläggning. Arbetar både med ekonomi såväl som med system, och har även goda kunskaper i Excel. Konsulten har även kompetens inom AI och hur företag kan optimeras utifrån AI-lösningar. Är prestigelös och avlastar gärna ekonomiavdelningen med det som är på agendan. Som person positiv, engagerad och social.

System:  Maconomy, Fortnox, Visma Business samt Power BI
Tillgänglig: Omgående distans

 

Är ni intresserade av någon av våra ekonomikonsulter är ni varmt välkomna att kontakta:

Cecilia Elvind
Konsultchef Interim
cecilia.elvind@sundbompartners.se
070-299 62 82

Det går även bra att höra av sig till annan kontaktperson på Sundbom & Partners,
kontaktuppgifter hittar du här.

 


 

Arkiv

Kategorier