Värdering av konsultbolag (Styrningstips – Nr 10)

Archive for februari, 2018

Värdering av konsultbolag (Styrningstips – Nr 10)

I samband med värdering av ett konsultbolag så måste man bland annat bedöma framtida marknad, prisutveckling, kompetensförsörjning och konkurrenssituation. Balansräkningen innehåller egentligen bara en post som behöver analyseras djupare… pågående arbeten. Men den största risken är ju egentligen inte möjlig att se – risken för fel i tidigare levererade uppdrag.

Vill du veta mer om värdering av konsultföretag, kontakta Orvar Lindbäck, orvar.lindback@sundbompartners.se


Hur ska man tolka nyckeltalet Soliditet i ett konsultbolag? (Styrningstips – Nr 9)

Som bekant är soliditet ett mått för egenfinansiering av verksamheten och indikerar den finansiella styrkan i bolaget. I vissa branscher är soliditeten ett viktigt mått, speciellt på större företag med en spridd ägarkrets – men i mindre konsultbolag är detta relativt ointressant. Här finns andra sätt att bedöma bolagets stabilitet än att titta på egenfinansiering. Dels krävs relativt lågt kapital i ett konsultbolag och så måste man ta reda på ägarnas finansiella styrka.

Vill du veta mer om hur man bedömer ett bolags stabilitet, kontakta orvar.lindback@sundbompartners.se


Risken med att tolka nyckeltal fel (Styrningstips – Nr 6)

Om ett nyckeltal ska vara relevant måste det värderas mot andra nyckeltal. Det är inte ett enskilt nyckeltal som ska nås, det är en sammanvägning av ett flertal nyckeltal som tillsammans pekar på företagets utveckling. Även om den gamla balance scorecard-metoden löpande behöver förnyas så är den fortsatt relevant.

Vill du veta mer om hur du moderniserar och balanserar dina nyckeltal, kontakta orvar.lindback@sundbomparnters.se.

Betalar ni ut bonus trots att företaget inte nått sina mål? (Styrningstips – Nr 8)

Att sätta upp en modell för lönebonusar är svårt. Det krävs tydliga mätbara mål och nyckeltal som inte går att manipulera. Det finns otaliga exempel där bonusar utbetalats på felaktiga grunder.

Vill du veta mer om hur man bygger upp ett balanserat bonussystem, kontakta orvar.lindback@sundbompartners.se


Drömmer du om att ta dig ur Excelträsket?

Den 21 mars anordnar vi ett inspirationsseminarium hos oss på Sundbom & Partners. Vi bjuder på lunch och du får samtidigt lyssna till vår konsult Ingela Linder som berättar och visar hur enkelt det är att budgetera och prognostisera i UBW Planner (Agresso Planering).

Målgrupp: För dig som arbetar med styrning, budgetering och controlling. Även för systemförvaltare.

När? 21 mars, kl. 12.00 – 14.00

Var? Sundbom & Partners, Kungsgatan 44 i Stockholm

Anmäl dig här!

Har du frågor om seminariet är du välkommen att kontakta Per Sundbom, per.sundbom@sundbompartners.se

 

 

 

2017 – Sundbom & Partners bästa år hittills!

Vårt bokslut för räkenskapsåret 2017 är nu klart och vi kan konstatera att det blev ett mycket bra år. Under året har vi framgångsrikt fokuserat på organisk tillväxt vilket resulterade i en ökning av omsättningen med drygt 43% till ca 35 Mkr. Lönsamheten för året mer än tredubblades!

Den organisationsmässiga förberedelsen som genomfördes under senare delen av 2016, just för att kunna genomföra en snabbare expansion, visade sig alltså vara framgångsrik. Förstärkningen på försäljningssidan innebar ett ökat säljfokus och många nya kunder samt utökat förtroende hos befintliga kunder. Leveranskapaciteten ökade också kraftigt under året tack vare framgångsrik rekrytering och utökat samarbete med underkonsulter i vårt partnernätverk.

Efterfrågan på våra tjänster har varit mycket stark under hela året. Den offensiva satsningen på konsultation kring affärssystemet UBW (Agresso) har fortsatt med inbrytningar på den offentliga sektorn samt inom fastighetssegmentet. Vi har under året ytterligare stärkt upp oss kompetensmässigt kring UBW Tid- och Projekt. Konsultation kring affärssystemen Maconomy och Visma PX har fortsatt att expandera där vi idag har en marknadsledande ställning som leverantörsoberoende aktör.

Affärsområdet Produkter har under året fokuserat på det nya resursplaneringsverktyget SilverBucket. Speciellt framgångsrik har försäljningen varit inom branschen arkitekter.

Satsningen på Region Väst har fortsatt och intensifierats under 2017.

Året 2018 har inletts mycket starkt med en tillväxt under januari med drygt 35% och en fördubblad lönsamhet jämfört med föregående år. Beläggningen ser mycket stark ut för hela första halvåret. Stora affärer har tagits under årets början hos både nya och befintliga kunder.

Under årets första månad har anställningskontrakt tecknats med tre nya medarbetare.

Vi ser fram emot nya och förlängda förtroenden hos våra kunder och en fortsatt expansion även under resten av 2018.

 

Stockholm 2018-02-20

Per Sundbom
VD och Grundare