Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 11

Archive for juni, 2017

Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 11

Är det många steg och körningar för att till exempel fakturera, köra avskrivningar, boka tidrapporter? Det är möjligt att starta nästa steg i processen med automatik genom inställningar på rapportvarianten!

För mer information – kontakta – ingela.linder@sundbompartners.se


Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 10

Är det många användare som glömmer sitt lösenord? Numera kan man få en länk i inloggningsrutan så att användare får ett mail från systemet och själv kan byta lösenordet.

För mer information – kontakta – ingela.linder@sundbompartners.se


Månadens Visma Px tips – Nr 9

Vid kopiering av rapporter till excel, ex. från ReportX, kan man stöta på problem med hårda mellanslag som tusentalsavgränsare. Det går att i excel byta ut till ett mjukt mellanslag, det går även att ändra inställningen på datorn så att det alltid blir mjuka mellanslag.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se


Månadens Maconomytips – Nr 9

”Redovisningsomkontering är väldigt smidigt om man råkat boka på fel konto eller kostnadsställe. Bokning görs på ursprungligt verifikationsnummer vilket gör det lättare att följa historiken. Vid redovisningsomkontering kan man få med sig data från ursprungliga bokning, t ex kundnummer, projektnummer etc, med rätt systemuppsättning ”

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se


Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 9

Aktivera Auto.behåll i Arkiv/Fönsteralternativ för registreringsbilder ”VP10” (HB-verifikation, leverantörsfaktura osv), så slipper du trycka F11 för varje rad.

För mer information – kontakta Ingela Linder; ingela.linder@sundbompartners.se


Månadens Visma Px tips – Nr 8

För att bibehålla hög systemkompetens bland era uppdragsledare och chefer, inför kontinuerliga interna utbildningar.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se

Månadens Maconomytips – Nr 8

Vid bokföring av manuell verifikation kan du välja att journalen automatiskt ska vändas vid ett framtida datum. Bra vid t ex semesterlöneskuld eller övriga månadsbokslutsreserveringar.

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se

Månadens UBW (Agresso)-tips – Nr 8

Behöver du periodens utfall och ackumulerat utfall i samma browserrapport? Koppla Datalager till saldotabellen så blir det möjligt.

För mer information – kontakta Ingela Linder – ingela.linder@sundbompartners.se

Månadens Visma Px tips – Nr 7

Har ni fördelningar av fasta kostnader utanför uppdragsredovisningen kan man använda funktionen Automatkonteringar, saldobaserad i Visma Control.

För mer information – kontakta Therese Olofsson – therese.olofsson@sundbompartners.se

Månadens Maconomytips – Nr 7

Löneskatt på pensioner kan automatiskt bokas med en fördelningskod i samband med bokning av pensionskostnad.

För mer information – kontakta Kajsa Bennett – kajsa.bennett@sundbompartners.se